Bij het vak beveiligen komt veel kijken. Onze opleiding Security Officer bestaat daarom niet alleen uit een theoretisch kader maar ook veel praktijksituaties worden behandeld. Onze cursisten op Bonaire kregen afgelopen zaterdag een presentatie van de brandweer waarin onder andere werd uitgelegd over brandpreventie, eerste hulp bij brand en alarmslaan.