Taalcursus Nederlands voor bursalen 

Jaarlijks vertrekken er honderden jongeren naar Nederland om te gaan studeren. Helaas is niet bij iedereen het Nederlandse taalniveau toereikend om succesvol een studie te volgen. De Nederlandse taal is immers voor de meeste Caribische studenten niet de moedertaal. De betekenis van context woorden en minder frequent voorkomende woorden wordt niet altijd begrepen waardoor men moeite heeft met de lesstof.

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse taal geen struikelblok blijft maar juist een hulpmiddel wordt, heeft Teamwork een taalcursus Nederlands ontwikkeld voor jongeren die volgend jaar naar Nederland gaan om te studeren.

Om de noodzakelijke stap naar het gewenste niveau te maken, dien je als het ware ondergedompeld te worden in een diversiteit van het actief gebruiken van de Nederlandse taal. Het gaat daarbij om: schrijven, luisteren, lezen en gesprekken voeren op het juiste niveau. Je dient strategieën aan te leren hoe je de talige kant van de lesstof vlot en doelgericht kunt analyseren om deze in essentie te begrijpen. Tijdens de taalcursus Nederlands wordt gewerkt aan de uitbreiding van je woordenschat, leesstrategieën, woordstrategieën en algemene begrijpend leesvaardigheden.

De cursus wordt georganiseerd op twee niveaus: voorbereidend op het hbo onderwijs en op academisch onderwijs.

Wil je meer informatie? Stel je vraag via ons CONTACTFORMULIER. Interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via ons INSCHRIJFFORMULIER.

Inhoud cursus

Gedurende de cursus worden 8 bijeenkomsten verzorgd waarbinnen strategieën worden aangeleerd om teksten doelgericht te analyseren, antwoorden ter zake doende te formuleren, activiteiten te stimuleren waarbij je je gericht verder kunt bekwamen in schrijven, begrijpen, lezen, spreken en gesprekken voeren op niveau. Het bezig zijn met je taalontwikkeling wordt daarnaast ook leuk gemaakt.

In aanvulling op de 8 bijeenkomsten word je actief gehouden met talige opdrachten en suggesties via onze digitale classroom en kun je gebruik maken van onze bibliotheek. Per niveau en per onderdeel (schrijven, lezen etc.) is de bibliotheek samengesteld, bijgehouden en toegankelijk gemaakt voor te lezen teksten, te volgen blogs, te bekijken documentaires, het luisteren van podcasts, te ondernemen acties en bijbehorende woordenlijsten.

De cursus start in oktober 2020 en is in april 2021 afgerond. De cursus wordt georganiseerd op twee niveaus: voorbereidend op het hbo-onderwijs en op academisch onderwijs.

Nulmeting

Om een beter beeld te hebben van je eigen taalniveau verzorgt Teamwork voor aanvang van de cursus een taaltest waarbij je taalniveau wordt gemeten volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK).

Expertise linguïst

De cursus wordt opgezet en inhoudelijk verzorgd door onze specialiste op dit vakgebied. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van taalontwikkeling. Het enthousiasme voor het vak kan zij als geen ander overbrengen waardoor je met plezier de lessen gaat volgen.