Het onderwijssysteem is aan het veranderen. Onze kennismaatschappij geeft aanleiding om stil te staan bij het gebruik van nieuwe werkvormen en de inzet van informatie- en communicatie technologie. Het onderwijssysteem moet meer aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de mogelijkheden van nieuwe leermiddelen optimaal benutten.

Ook Teamwork is zich bewust van deze verandering. Teamwork maakt daarom gebruik van diverse didactische werkvormen, online testen en een digitale classroom. Korte theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, filmpjes, rollenspellen, (groeps)opdrachten, casussen en spelvormen. Hierbij houden wij rekening met de leerbehoeften, het leerklimaat en de leeromstandigheden van onze cursisten.

Wilt u meer weten over welke didactische werkvormen er allemaal zijn? Lees dan het boek “Het Didactische Werkvormen Boek” geschreven door Jos Winkels en Piet Hoogeveen. Het boek bevat bijna 250 didactische onderbouwde werkvormen. Het legt de link naar de theorie en helpt om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen.