CEDEO-erkenning

Wij zijn trots te melden dat wij Cedeo-erkend zijn. Cedeo is een Nederlands onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt op klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Teamwork scoort uitmuntend op alle onderdelen, waardoor onze klanten kunnen rekenen op een uitstekende dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige erkende trainingen. Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid.

NRTO-keurmerk

Teamwork bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk
kunnen klanten ervan uitgaan dat Teamwork voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate
dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl.

NBA geaccrediteerd

Teamwork heeft in samenwerking met Tilburg University een trainingsprogramma ontwikkeld dat opgebouwd is uit zes modules. Deze modules maken onder andere onderdeel uit van het trainingsprogramma van de praktijkopleiding Assurance tot de titel RA van Tilburg University en zijn geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA). In het trainingsprogramma besteedt Teamwork aandacht aan de ontwikkeling van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en de beroepshouding van professionals, conform de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

SkillsTown

Teamwork is Premium Partner van SkillsTown. SkillsTown is de grootste e-learner van de Benelux en biedt meer dan 1.000 online modules aan die in verschillende leervormen worden aangeboden. Cursisten volgen zelfstandig de e-learnings waar en wanneer zij willen. Het online leerplatform heeft een uitgebreid LMS-systeem waar de leervorderingen van de cursisten worden gemonitord, dit alles in de ‘look & feel’ van de organisatie. Met de uitgebreide ‘create tool’ kun je heel makkelijk eigen e-learnings ontwikkelen bijvoorbeeld voor onboarding programma’s of voor het overdragen van productkennis.