Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Het nut van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat de laatste tijd vaak ter discussie. Werken beoordelingssystemen wel goed? Geven deze wel een goed beeld van de prestaties die worden geleverd? Als iemand door verschillende personen wordt beoordeeld, zijn de resultaten dan hetzelfde? Mannen krijgen over het algemeen een betere beoordeling dan vrouwen en een collega met een “grote mond” scoort over het algemeen ook beter. In hoeverre zegt een beoordeling iets over de beoordelaar?

Ziet u de beoordelingsgesprekken als een verplichting of bieden deze juist een kans om met uw medewerkers te werken aan de groei van uw organisatie? Door op een objectieve, respectvolle manier de sterke en ontwikkelpunten van de afgelopen periode te evalueren, worden de prestaties én de motivatie van uw medewerkers verhoogd. Het houdt beide partijen scherp en de samenwerking wordt geëvalueerd.

Om zicht te krijgen in alle factoren die een rol spelen bij het voeren van professionele beoordelings- en functioneringsgesprekken verzorgt Teamwork voor u deze training.

Modules

 • Wat is het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken?
 • Het doel van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • De voorbereiding
 • Gesprekstechnieken en gespreksmodellen
 • Structuur geven aan het gesprek
 • Luisteren, vragen, samenvatten en doorvragen
 • SMART-methode
 • Doelen stellen
 • Afspraken maken
 • Feedback
 • Talenten benoemen
 • Complimenten maken
 • Het inzetten van talenten
 • Motivatie
 • Kernkwadranten
 • Omgaan met tegenspraak
 • Omgaan met emoties

Duur

De training Functionerings- en beoordelingsgesprekken is opgebouwd uit vijf modules en wordt verzorgd in minimaal 3 dagdelen. Teamwork levert graag maatwerk. De onderwerpen en de duur van de training worden aangepast aan uw behoeften.

Werkvormen

De training Functionerings- en beoordelingsgesprekken omvat een uitgebreid lesprogramma en is inclusief al het benodigde lesmateriaal.

Teamwork maakt gebruik van diverse didactische werkvormen, online testen en een digitale classroom. Korte theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, filmpjes, (groeps)opdrachten, casussen, rollenspellen en een quiz. Het geleerde kan direct in de praktijk worden toegepast. Teamwork houdt rekening met de leerbehoeften, het leerklimaat en de leeromstandigheden van onze cursisten. Het niveau wordt aangepast aan de doelgroep.

De training wordt verzorgd in het Nederlands, Papiaments of in het Engels.

Resultaat

Na afloop van de training weet u hoe u een functionerings- en beoordelingsgesprek voor moet bereiden, u weet het gesprek overtuigend te voeren en u weet wat uw rol is tijdens het gesprek. U ziet het belang in van deze gesprekken en u weet de gesprekken in te zetten om persoonlijke- en organisatiedoelen te bereiken.

U heeft geleerd feedback te geven op een constructieve manier, u maakt makkelijker complimenten en u weet concreet afspraken te maken en vast te leggen. Tijdens de gesprekken weet u goed om te gaan met weerstanden en emoties.

U ontvangt na afloop het Teamwork-certificaat Functionerings- en Beoordelingsgesprekken.

Interesse?

Met een gedegen opleidingsadvies helpen wij u om de kennis en inzetbaarheid van uw medewerkers op een hoger niveau te brengen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op tel: + 599 9 7882222 of maak gebruik van het contactformulier.