WEBINAR AUDIT IN CORONATIJDEN

Als accountant uw audit afronden te midden van de coronacrisis is niet gemakkelijk. Want hoe moet u op afstand een organisatie controleren? Dit tweede NBA HELPT-webinar richt zich op de controlerend accountant, zowel intern als extern.

Wat zegt een jaarrekening over 2019 nog, als een onderneming opeens een continuïteitsprobleem heeft? Hoe werkt waarneming ter plaatse in coronatijd? Wat te doen met activiteiten in het buitenland? Moet het werk worden opgeschort tot betere tijden, of gaat het maatschappelijk belang voor? Wat als het bestuursverslag nog in de maak is, terwijl de crisis de economie lam legt? Hoe zit het met de steunmaatregelen en risico’s op fraude?

Dit tweede NBA HELPT-webinar richt zich op de auditpraktijk en is bestemd voor controlerend accountants, intern en extern. Gerard van Santen (EY) gaat in op de continuïteitsparagraaf en gebeurtenissen na balansdatum. Arnout van Kempen (onafhankelijk adviseur) gaat in op compliance-aspecten en kwaliteit. Marianne van Kimmenade (NBA) belicht de risico’s rondom fraude te midden van alle noodmaatregelen. Een vierde spreker zal ingaan op het belang van data-analyse.

Het webinar biedt veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen door deelnemers. Webinar-host is Gerrit Heijkoop.

Dit NBA HELPT-webinar is gratis voor leden van de NBA. Het wordt gehouden op donderdag 23 april van 15.00 uur tot circa 16.30 uur, inclusief een Q&A aan het slot. Het webinar is na afloop terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA.