Communicatie is in elke sector belangrijk. Om elkaar goed te begrijpen moet men dezelfde taal spreken. Zeker op de werkvloer is dat noodzakelijk. Taal en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een professionele bedrijfsvoering is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt.

Naast het Papiaments wordt er van veel medewerkers verwacht dat ze de Nederlandse taal goed beheersen. Een gebrekkige woordenschat of moeite hebben met lezen en schrijven komt echter veel voor. Dit leidt tot communicatieproblemen en verstoort niet alleen de bedrijfsvoering maar beïnvloedt de veiligheid, de kwaliteit, de efficiency én de werksfeer.

Een algemene Nederlandse taaltraining of opleiding is in dit geval niet voldoende. Medewerkers moeten ook de vaktaal leren en leidinggevenden moet betrokken worden.

Heeft u interesse in dit opleidingstraject? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op tel: + 599 9 4616645 of bezoek onze website.

Nederlands op de Werkvloer Communicatie is in elke sector belangrijk. Om elkaar goed te begrijpen moet men dezelfde taal spreken. Zeker op de werkvloer is dat noodzakelijk. Taal en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een professionele bedrijfsvoering is het belangrijk dat iedereen dez…