Nederlands op de Werkvloer

Communicatie is in elke sector belangrijk. Om elkaar goed te begrijpen moet men dezelfde taal spreken. Zeker op de werkvloer is dat noodzakelijk. Taal en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een professionele bedrijfsvoering is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt.

Naast het Papiaments wordt er van veel medewerkers verwacht dat de Nederlandse taal goed wordt beheerst. Een gebrekkige woordenschat of moeite hebben met lezen en schrijven komt echter veel voor. Dit leidt tot communicatieproblemen en verstoort niet alleen de bedrijfsvoering maar beïnvloedt de veiligheid, de kwaliteit, de efficiency én de werksfeer.

Een algemene Nederlandse taaltraining of opleiding is in dit geval niet voldoende. Medewerkers moeten ook de vaktaal leren en leidinggevenden moet betrokken worden. Onze opleiding is speciaal ontwikkeld om de Nederlandse taal op de werkvloer beter te begrijpen, te spreken en te schrijven.

Om een goed beeld te krijgen van de behoeften wordt er door Teamwork voorafgaand aan de opleiding een inventarisatie gemaakt van de concrete situaties waarin gefunctioneerd moet worden. In het vooronderzoek wordt de communicatieve context van het bedrijf in kaart gebracht. Op basis van de inventarisatie van de taalgebruikssituaties en taalhandelingen worden de functionele doelstellingen geformuleerd.

Het komt er niet op neer dat de cursist zoveel mogelijk woorden, constructies, grammaticale regels en strategieën kent. De doelstellingen drukken uit wat de cursist aan het einde van het opleidingstraject moet kunnen. Ze worden geformuleerd in termen van vaardigheden of taken.

Nul-meting

De opleiding Nederlands op de Werkvloer is maatwerk. Voorafgaand aan de opleiding wordt de huidige kennis van de Nederlandse taal gemeten. De cursist moet een aantal schriftelijke testen doen en ook een mondelinge test. Aan de hand van deze uitkomst wordt de duur van het opleidingstraject bepaald en de lesinhoud samengesteld.

Tijdens de opleiding Nederlands op de Werkvloer wordt de gehele organisatie gestimuleerd om aandacht te besteden aan de taalontwikkeling. Medewerkers en leidinggevenden helpen elkaar onderling. Er groeit een duurzaam taalbeleid waarin taal en werk op elkaar zijn afgestemd waarin iedereen een rol speelt. Er wordt een positief en veilig klimaat gecreëerd op de werkvloer. Dit stimuleert de onderlinge sfeer en doelstellingen worden sneller behaald.

Interesse?

Met een gedegen opleidingsadvies helpen wij u om de kennis en inzetbaarheid van uw medewerkers op een hoger niveau te brengen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op tel: + 599 9 7882222 of maak gebruik van het contactformulier.