Basis Veilig Werken (VCA)

Het werken met gereedschappen, machines en elektriciteit brengt inherente risico’s met zich mee. De opleiding Basis Veilig Werken staat garant voor het vergroten van het bewustzijn onder medewerkers ten aanzien van deze risico’s en voor het aanleren van effectieve methoden om zichzelf en hun werkomgeving te beschermen. Een goed opgeleide medewerker is beter voorbereid om potentiële ongevallen te voorkomen. Dit leidt tot een aanzienlijke afname van incidenten op de werkvloer. Bovendien resulteert deze opleiding in meer betrokkenheid en focus bij medewerkers in hun dagelijkse taken, wat op zijn beurt leidt tot gestroomlijnde en efficiëntere werkprocessen.

Er gelden geen toelatingseisen voor het volgen van deze opleiding.

Modules

 • V&G-wetgeving
 • Gevaren op werk
 • Veilig werken
 • Taak Risico Analyse (TRA)
 • Risico’s van de werkomgeving
 • Veiligstellen werkplekken
 • Risico’s van lichamelijke belasting
 • Beschermende kleding en middelen
 • Veilig werken met machines en gereedschappen
 • Werken in afgesloten ruimtes
 • Werken op hoogte
 • Giftige stoffen
 • Infectie, allergie en biologische stoffen
 • Opslag, transport en installaties
 • Lekkages
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Veilig handelen bij explosiegevaar
 • Brandpreventie
 • Gevaren tijdens brand
 • Ontruimingsplan
 • Paniek voorkomen
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Bedrijfshulpverlening

Duur

De opleiding Basis Veilig Werken (VCA) is opgebouwd uit 4 modules en wordt verzorgd in 6 lessen van 2,5 uur.

Werkvormen

De opleiding Basis Veilig Werken omvat een uitgebreid lesprogramma en is inclusief al het benodigde lesmateriaal.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen, online testen en een digitale classroom. Theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, filmpjes, (groeps)opdrachten, casussen, rollenspellen en testen. Het geleerde kan direct in de praktijk worden toegepast. Teamwork houdt rekening met de leerbehoeften, het leerklimaat en de leeromstandigheden van onze cursisten.

De opleiding wordt verzorgd in het Nederlands, Papiaments of in het Engels.

Resultaat

Tijdens de opleiding heb je geleerd de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om ongelukken en calamiteiten op de werkvloer te voorkomen. Je weet veilig om te gaan met elektriciteit, gevaarlijke stoffen en explosieven. Je hebt geleerd wat de gevaren zijn om in een afgesloten ruimte te werken en op hoogtes en welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden. Je ziet het belang in van het dragen van beschermende kleding en middelen.

Aanmelden

In het najaar 2024 gaan we weer van start met de opleiding Basis Veilig Werken. De opleiding bestaat uit 6 lessen van ieder 2,5 uur. De exacte dagen worden spoedig bekend gemaakt.  Aanmelden kan via ons inschrijfformulier. Individuele inschrijving mogelijk.

📍 Locatie: Trainingsruimte Teamwork Caribbean