Pabien CMC!

Met groot respect voor al het werk dat er de afgelopen jaren is verricht feliciteren wij het Curaçao Medical Center van harte met de opening. Dit historische project is een mijlpaal in de geschiedenis van Curaçao. Generaties werknemers en inwoners van Curaçao (en de ons omringende eilanden) zullen daar de vruchten van plukken.

Ook Teamwork heeft een steentje bijgedragen. Bijna alle medewerkers hebben wij tijdens de transitiefase te woord gestaan via de servicedesk en hebben wij opgeleid en/of bijgeschoold.

Met elkaar is er een prachtig resultaat bereikt en daar kunnen we als eiland trots op zijn!