Professional Development Program

Koers houden in de dagelijkse hectiek vraagt om veel aandacht en energie. Tegelijkertijd verwacht uw organisatie dat u de juiste strategische keuzes maakt. Binnen uw vakgebied is vakkennis alleen niet meer voldoende. Er wordt ook gekeken naar uw drijfveren en persoonlijkheid. Het ontwikkelen van uw softskills is van essentieel belang om als professional in de huidige economie goed te functioneren.

Teamwork heeft daarom voor u een trainingsprogramma ontwikkeld dat opgebouwd is uit zes modules. Deze modules maken onder andere onderdeel uit van het trainingsprogramma van de praktijkopleiding Assurance tot de titel RA van Tilburg University en zijn geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA).

In het trainingsprogramma besteedt Teamwork aandacht aan de ontwikkeling van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en de beroepshouding van professionals, conform de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Het trainingsprogramma, wat Teamwork onder de naam Professional Development Program is niet alleen interessant voor accountants maar voor iedereen die zichzelf als professional verder wil ontwikkelen.

Modules

 • Wie is mijn klant?
 • Customer service als mindset
 • Bewust worden van uw eigen rol ten opzichte van klanten en collega’s
 • The extra mile
 • Rollenspel en praktijkopdrachten
 • Effectieve communicatie
 • Communicatiestijlen
 • Feedback
 • Communiceren op de werkvloer
 • Vragen stellen
 • Luisteren en interpreteren
 • Helder en duidelijk de boodschap overbrengen
 • Omgaan met emoties, conflicten en weerstand
 • Do’s & don’ts
 • Ontvangen van feedback omzetten in persoonlijke doelen
 • Rollenspel en praktijkopdrachten
 • Wat is persoonlijke effectiviteit?
 • Zelfinzicht in uw gedrag en kwaliteiten
 • Persoonlijke timemanagement
 • Probleem- en oplossingsgericht werken
 • Effectief samenwerken
 • Verstandig omgaan met stress
 • Kenmerken van een goede leider
 • Leiderschapsstijlen
 • Situationeel leiderschap
 • Coachingsvaardigheden
 • Talenten herkennen, behouden en ontwikkelen
 • Teamwork
 • Rollenspel en praktijkopdrachten
 • Bewustwording van eigen kunnen en beperkingen
 • Presentatiestijlen, structuren en technieken
 • Zelfvertrouwen en voorbereiding
 • Gebruik van presentatiemiddelen
 • Expressief presenteren, verbaal en non-verbaal
 • Samenvatten
 • Omgaan met reacties en vragen
 • Zelf een presentatie voorbereiden en presenteren

Duur

Het Professional Development Program is opgebouwd uit zes modules. De modules worden verspreid over het jaar georganiseerd.

Module 1: Customer Service – 2 dagdelen

Module 2: Effectief Communiceren – 4 dagdelen

Module 3: Feedback Geven en Ontvangen – 2 dagdelen

Module 4: Persoonlijke Effectiviteit – 2 dagdelen

Module 5: Coachend Leidinggeven – 4 dagdelen

Module 6: Presenteren – 4 dagdelen

Werkvormen

Het Professional Development Program omvat een uitgebreid lesprogramma en is inclusief al het benodigde lesmateriaal.

Binnen het Professional Development Program wordt er veel aandacht besteed aan de individuele cursist. Er wordt in kleine groepen (maximaal 10 personen) getraind waardoor er veel interactie is met de trainer en medecursisten. Een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld. Tussentijdse opdrachten worden beoordeeld en voorzien van feedback. Uw resultaten worden opgeslagen in uw eigen portfolio via onze digitale classroom.

Teamwork maakt gebruik van verschillende didactische werkvormen. De klassikale bijeenkomsten worden ondersteund door het (beeldend)lesmateriaal, huiswerkopdrachten, praktijkgerichte oefeningen, rollenspellen, reflectie-opdrachten en testen.

Teamwork houdt rekening met de leerbehoeften, het leerklimaat en de leeromstandigheden van onze cursisten.

Resultaat

Na afloop van het Professional Development Program heeft u uzelf als professional verder ontwikkeld. Uw communicatie en leiderschapsvaardigheden zijn verbeterd en uw weet zichzelf te presenteren en een presentatie te geven. U weet hoe belangrijk goede customer service is en hoe bepalend uw eigen rol hierin is. U heeft ontdekt waar uw talenten liggen en hoe u uw talenten (en dat van uw collega’s) zo effectief mogelijk kunt inzetten. U bent zelfverzekerder geworden, taken worden makkelijker uitgevoerd en uw werkplezier is verhoogd.

Na afloop van de training ontvangt u het Teamwork-certificaat Professional Development Program indien u alle modules heeft gevolgd, de opdrachten goed zijn uitgevoerd en de inzet tijdens de bijeenkomsten optimaal is geweest.

De zes modules zijn geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA).

Interesse?

Met een gedegen opleidingsadvies helpen wij u om de kennis en inzetbaarheid van uw medewerkers op een hoger niveau te brengen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op tel: + 599 9 7882222 of maak gebruik van het contactformulier.