Teamwork start vandaag met de eerste groep cursisten die online de taalcursus Nederlands volgen. Deze cursus verzorgt Teamwork in samenwerking met Tilburg University voor de studenten aan de Post Master Accountancy (IPMA) en stagiairs van het Bureau Praktijkopleidingen Caribbean (BPC).

Tijdens de taalcursus Nederlands wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, leesstrategieën, woordstrategieën, algemene begrijpend leesvaardigheden, vakoverstijgende vaardigheden zoals kort en bondig antwoorden.

We wensen alle deelnemers succes met het verder ontwikkelen van uw Nederlandse taalniveau.

Heeft u ook interesse in het volgende van een taalcursus Nederlands? Bezoek onze website www.teamworkcuracao.com voor meer informatie of mail naar info@teamworkcaribbean.com.