Studenten aan de Post Master Accountancy (IPMA) en stagiairs van het Bureau Praktijkopleidingen Caribbean (BPC) dienen, om de opleidingen succesvol te doorlopen, de Nederlandse taal op minimaal C1 niveau (volgens het Europees Referentiekader ERK) te beheersen. Om uiteindelijk het vak als registeraccountant optimaal uit te oefenen dient u zelfs op C2 niveau te opereren. Dit hoogste taalniveau wordt slechts door 5% van de Nederlandse bevolking beheerst.

Ten opzichte van Nederland worden er in onze regio lagere scores behaald bij de (casus)examens. De tegenvallende resultaten kunnen het gevolg zijn van het niet voldoende beheersen van het gewenste taalniveau in relatie tot het gebezigde taalniveau van de examenteksten.

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse taal geen struikelblok blijft maar juist een hulpmiddel wordt, heeft Teamwork voor u een cursus Nederlands ontwikkeld. Deze taalcursus verzorgen wij in opdracht van Tilburg University.

De taalcursus start voor de huidige studenten in de eerste week van mei. De lessen beginnen met een nulmeting om uw instroomniveau te bepalen. De lessen worden virtueel verzorgd. De deadline om u aan te melden is vrijdag 24 april 2020. Voor de nieuwe groep studenten starten we later in het jaar met deze taalcursus. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder of mail naar info@teamworkcaribbean.com.