Taalcursus Nederlands voor studenten Tilburg University

Studenten aan de Post Master Accountancy (IPMA) en stagiairs van het Bureau Praktijkopleidingen Caribbean (BPC) dienen, om de opleidingen succesvol te doorlopen, de Nederlandse taal op minimaal C1 niveau (volgens het Europees Referentiekader ERK) te beheersen. Om uiteindelijk het vak als registeraccountant optimaal uit te oefenen dient u zelfs op C2 niveau te opereren. Dit hoogste taalniveau wordt slechts door 5% van de Nederlandse bevolking beheerst.

Ten opzichte van Nederland worden er in onze regio lagere scores behaald bij de (casus)examens. De tegenvallende resultaten kunnen het gevolg zijn van het niet voldoende beheersen van het gewenste taalniveau in relatie tot het gebezigde taalniveau van de examenteksten. De Nederlandse taal is immers voor de meeste Caribische studenten niet de moedertaal. Het vermoeden bestaat dat de Caribische studenten het Nederlands op B2 niveau beheersen. Het is daarom lastig om de essentie uit de teksten te halen, evenals het onderscheiden van hoofd – en bijzaken. De betekenis van context woorden en minder frequent voorkomende woorden wordt niet altijd begrepen.

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse taal geen struikelblok blijft maar juist een hulpmiddel wordt heeft Teamwork voor u, in samenwerking met Tilburg University, een cursus Nederlands ontwikkeld.

Tijdens de taalcursus Nederlands wordt gewerkt aan de uitbreiding van uw woordenschat, leesstrategieën, woordstrategieën, algemene begrijpend leesvaardigheden, vakoverstijgende vaardigheden zoals kort en bondig antwoorden en hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Om de noodzakelijke stap naar het C1 en C2 niveau te maken, dient u als het ware ondergedompeld te worden in een diversiteit van het actief gebruiken van de Nederlandse taal. Het gaat daarbij om: schrijven, luisteren, lezen en gesprekken voeren op het juiste niveau. Zowel in professionele- en waar mogelijk ook in privésituaties. U dient strategieën aan te leren hoe u de talige kant van de examens vlot en doelgericht kunt analyseren om deze in essentie te begrijpen.

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via ons CONTACTFORMULIER. Interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via ons INSCHRIJFFORMULIER.

Duur

De taalcursus is inclusief het benodigde lesmateriaal en bestaat uit 5 online lessen, van ieder 2 uur.

In aanvulling op de 5 online bijeenkomsten wordt u actief gehouden met talige opdrachten en suggesties via onze digitale classroom en kunt u gebruik maken van onze bibliotheek. Per onderdeel (schrijven, lezen etc.) wordt de bibliotheek aangelegd, bijgehouden en toegankelijk gemaakt voor te lezen complexe teksten, te volgen blogs, te bekijken documentaires, het luisteren van podcasts, te ondernemen acties en bijbehorende woordenlijsten.

Optioneel kunt u huiswerkopdrachten ontvangen die inhoudelijk worden beoordeeld en voorzien van commentaar en/of deelnemen aan een vragenuur waar onze docent al uw vragen individueel behandelt.

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via ons CONTACTFORMULIER. Interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via ons INSCHRIJFFORMULIER.

 

Taalniveaus

Voor het meten van een taalniveau wordt gebruik gemaakt van het Europees referentiekader van het CEFR. Dit is een richtlijn voor de verschillende talen om uw taalniveau te beoordelen. Het referentiekader is van toepassing op alle talen. De niveaus lopen van A1 tot en met C2.

Taalniveau A1 (5% van de Nederlandse bevolking). Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen.

Taalniveau A2 (15% van de Nederlandse bevolking). A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij/zij begrijpt korte eenvoudige teksten en is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart.

Taalniveau B1 (40% van de Nederlandse bevolking). Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.

Taalniveau B2 (25% van de Nederlandse bevolking). Heeft iemand taalniveau B2. Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp. Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.

Taalniveau C1 (10% van de Nederlandse bevolking). Met taalniveau C1 kan iemand lange en complexe teksten begrijpen. Hij kan specialistische artikelen en technische instructies begrijpen, zelfs als die over een ander vakgebied gaan. Hij waardeert complexe (oudere) literatuur en het gebruik van stijlen.

Taalniveau C2 (5% van de Nederlandse bevolking). C2 is het taalniveau van zeer taalvaardige mensen. Ze begrijpen eigenlijk alle teksten. Of ze nu concreet of abstract zijn, bulken van jargon of metaforen maakt daarbij niet uit.

Nulmeting

Om een beter beeld te hebben van uw eigen taalniveau verzorgt Teamwork indien u wenst voor aanvang van de cursus een taaltest waarbij uw taalniveau wordt gemeten volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK). Hiervoor worden apart kosten in rekening gebracht.

Expertise linguïst

De cursus wordt opgezet en inhoudelijk verzorgd door onze specialiste op dit vakgebied. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van taalontwikkeling. Het enthousiasme voor het vak kan zij als geen ander overbrengen waardoor u met plezier de lessen gaat volgen.