Met trots delen wij u mede dat Teamwork wederom het NRTO-keurmerk heeft ontvangen. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Teamwork voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
De Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO) is de brancheorganisatie voor trainen en opleiden en keurt private instellingen volgens acht kwaliteitseisen.