Coaching

De noodzaak van opleiden neemt steeds meer toe. Niet alle vaardigheden zijn via reguliere opleidingen en/of trainingen aan te leren. Coaching biedt de mogelijkheid om uzelf of uw team verder te ontwikkelen op het moment dat het u uitkomt.

Outplacement

Outplacement is een dienstverlening waarbij uw medewerker wordt begeleid door professionals na ontslag. Outplacement is er op gericht werknemers te ondersteunen bij de verwerking van het ontslag en de zoektocht naar een nieuwe toekomst.

Service Desk

Organisaties hebben te maken met veranderingen. Een reorganisatie, fusie, herstructurering of het afstoten van werkzaamheden zijn voor uw organisatie en uw medewerkers spannende tijden. Teamwork ondersteunt u graag tijdens deze fase. 

Assessments

De vraag naar taalvaardige werknemers neemt steeds meer toe. Teamwork verzorgt assessments waarbij de taalvaardigheid van uw medewerkers worden getest. De uitslag van onze 0-metingen bepalen het startniveau van onze taaltrainingen.

coaching-maatwerk.outplacement.veranderingsprocessen

Coaching

“Coaching on the job” wordt toegepast wanneer u, uw team of een van uw medewerkers behoefte heeft aan extra begeleiding op de werkvloer. “Coaching on the job” is zinvol zodra u ervaart dat prestaties achterblijven, motivatie verminderd is en bepaalde competenties verder ontwikkeld moeten worden.

Onze coaches observeren, inspireren en adviseren. Ze werken transparant, hebben inlevingsvermogen en zijn integer. Dit maakt het tot een plezier om samen met een Teamwork-coach aan de slag te gaan. U zult ervaren dat u na een aantal sessies al direct resultaat ziet.

De trajecten worden afgestemd op uw wensen en behoeftes en zijn maatwerk. Wij informeren en adviseren u graag over de mogelijkheden.

Het goed functioneren van een team is niet altijd vanzelfsprekend. Een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking vergt saamhorigheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen. Maar binnen een team hebben we te maken met verschillende karakters, culturen, mentaliteiten en inzichten. Het is daarom vaak een flinke uitdaging om met elkaar de gewenste resultaten te halen zonder afgeleid te worden door interne en/of externe factoren.

Team coaching helpt u en uw medewerkers meer inzicht te krijgen op eigen en elkaars gedrag in het team. Bewustwording en inzicht worden gecreëerd, met als resultaat dat het team effectief en positief samenwerkt. Samen met de deelnemers wordt gewerkt aan verschillende thema’s met afwisseling tussen theorie en praktijk en passende oefeningen.

Outplacement

Ontslag staat in de top 5 van meest emotionele gebeurtenissen in een mensenleven. Het is daarom van groot belang om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan door professionele hulp te bieden aan uw vertrekkende collega. U laat daarmee zien dat u goed voor uw medewerkers zorgt en begaan met ze bent. U neemt als werkgever uw verantwoordelijkheid en geeft daarbij een positief signaal af naar uw overige personeel.

Teamwork biedt een outplacement programma aan dat zorgvuldig is opgebouwd en stapsgewijs samen met uw medewerker uitgevoerd wordt. Onze begeleiding is actie-, resultaat- en toekomstgericht. Op deze manier haalt uw personeel het optimale rendement uit het programma met als gevolg de best mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. De begeleiding en het outplacement programma is altijd op maat naar behoefte, omstandigheden en wensen van u en uw medewerker.

Om resultaten te bereiken bieden wij een outplacement programma aan dat onder andere uit de volgende stappen bestaat:

 • Voorbereiding
 • Zelfanalyse
 • Strategie bepalen
 • Marktonderzoek
 • Sollicitatietraining
 • Uw verdere loopbaan

Door deze stappen door te lopen zal uw medewerker het beste rendement uit het programma halen. In overleg met uw medewerker worden prioriteiten en accenten gelegd zodat altijd de meest passende aanpak wordt gekozen.

De sollicitatietraining binnen bestaat uit vier dagdelen. Tijdens de training worden onder andere de volgende zaken behandeld:

 • CV basisprincipes
 • Verschillende stijlen van cv’s
 • Het model kiezen
 • Samenstellen persoonlijk cv
 • De sollicitatiebrief basisprincipes
 • De sollicitatiebrief opstellen
 • Persoonlijke presentatie
 • Het sollicitatiegesprek
 • Gespreksvaardigheden en tips
 • Vaardigheden voor het juist beantwoorden van vragen
 • Cases sollicitatiegesprek
 • Rollenspel
 • Onderhandelingstechnieken
coaching-maatwerk.outplacement.veranderingsprocessen3

Service Desk

Organisaties hebben in de tijd waarin we nu leven te maken met veranderingen. Een reorganisatie, fusie, herstructurering of het afstoten van werkzaamheden en medewerkers zijn spannende tijden.

Tijdens organisatieveranderingen, in welke vorm dan ook, staan uw medewerkers en uw klanten centraal. Zonder hun medewerking en support bereikt u niet uw doelen. In tijden waarin veranderingen worden doorgevoerd biedt de Service Desk van Teamwork een uitkomst. Onze Service Desk is de schakel tussen de directie/het bestuur, werknemers en indien van toepassing uw klant.

Werkzaamheden die de Teamwork Service Desk voor u uitvoert:

 • Organisatie en inrichting (incompany) Service Desk.
 • Het bemannen van een servicedesk waar medewerkers te recht kunnen voor al hun vragen.
 • Proactief en reactief medewerkers informeren.
 • FAQ’s binnen 24 uur beantwoorden.
 • Inschakelen expertise indien nodig.
 • Vertrouwenspersoon.
 • Voeren van mobiliteitsgesprekken.
 • Begeleiding van mobiliteitskandidaten richting de interne en externe arbeidsmarkt.
 • Begeleiding Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
 • Opleidingsplannen samenstellen.
 • Outplacement.
 • Trainingen en opleidingen verzorgen.
 • Om- en bijscholing.
 • Coaching.
 • Loopbaantest/scan.
 • EVC-traject.

Assessments

TAALVAARDIGHEID

De vraag naar taalvaardige werknemers neemt steeds meer toe. Teamwork verzorgt assessments waarbij de taalvaardigheid van uw medewerkers worden getest. De uitslag van onze 0-metingen bepalen het startniveau van onze taaltrainingen.

Teamwork verzorgt de volgende assessments op verschillende niveaus: van A1 tot en met C2 (volgens het Europees Referentiekader).

 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • Frans
 • Spreekvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Grammatica
 • Spelling

OVERIGE ASSESSMENTS

 • Timemangement
 • Communicatie
 • Conflicthantering
 • Stage of Concern
 • Leiderschap

Wilt u meer informatie over onze assessments? Neem dan contact met ons op.

Teamwork